Advokat Åke Broné

Född 1946, avlade jur kand-examen 1973. Arbetade ett år på dåvarande kriminalvårdsanstalten och häktet Långholmen bl a som assistent till häkteschefen och inspektören. Började sin juridiska bana med att arbeta som biträdande jurist på advokatbyrå 1974. Blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1979 och startade då egen verksamhet i nuvarande lokalerna på Fleminggatan 17, Kungsholmen Stockholm. Advokatbyråns verksamhet har under åren bestått av allmän juridik, företrädesvis brottmål. Antalet anställda har fram till 1995 varierat, men legat på i snitt tre personer, varav en biträdande jurist.

Under sin hittillsvarande verksamhet har Advokat Broné utbildat ett antal fd. biträdande jurister till ledamöter av advokatsamfundet, bl a advokaterna Thomas Johanson, Lena Wahlstam och Annelie Södergren.

Integritetspolicy

Advokatbyrån arbetar för att säkerställa att Din integritet skyddas. Vi har därför en policy som fastställer hur Dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller advokatbyråns klienter och anställda.

Integritetspolicy PDF-Fil

Vem ansvarar för Dina personuppgifter?

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag gentemot våra klienter. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, personnummer, telefonnummer och adress.

Vem har tillgång till Dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörd personal inom bolaget, vilka har tecknat ett sekretessavtal. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla information om Ditt ärende, exempelvis polis, åklagare, försäkringsbolag, myndigheter osv.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig Dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför advokatbyrån.