Advokater
Peter Wanhainen

Advokat

Postadress: Box 22554
104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 17

E-post: peter@wanhainen.se
Tel: 08-650 50 33, 070-753 19 40


Kristina Wanhainen

Advokat

Postadress: Box 22554
104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 17

E-post: kristina@wanhainen.se
Tel: 08-650 50 33, 073-140 11 40

Magnus Eriksson

Advokat

Postadress: Box 22554
104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 17

E-post: info@stureplansadvokaterna.se
Tel: 08-650 50 33, 070-766 40 01


Linda Jansson

Kansliet

Postadress: Box 22554
104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 17

2-årig Handel-och Kontorslinje i gymnasiet
1-årig läkarsekreterarutbildning
Cancer-och Trafikskadades Riksförbund, 15 år; Orderregistrering, löneadministration, handläggning och bedömning av bidragsansökningar från cancersjuka och trafikskadade, protokollföring vid styrelsesammanträden, administrering och uppdatering av förbundets hemsida

Stockholms tingsrätt 9 år, domstolshandläggare; Handläggning av domstolens mål och ärenden, brottmål, tvistemål och domstolsärenden, protokollföring vid huvudförhandlingar.

E-post: info@advokatbrone.se
Tel: 08-650 50 33


Integritetspolicy

Advokatbyrån arbetar för att säkerställa att Din integritet skyddas. Vi har därför en policy som fastställer hur Dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller advokatbyråns klienter och anställda.

Integritetspolicy PDF-Fil

Vem ansvarar för Dina personuppgifter?

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag gentemot våra klienter. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, personnummer, telefonnummer och adress.

Vem har tillgång till Dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörd personal inom bolaget, vilka har tecknat ett sekretessavtal. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla information om Ditt ärende, exempelvis polis, åklagare, försäkringsbolag, myndigheter osv.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig Dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför advokatbyrån.