Styrelseuppdrag


Advokat Åke Broné AB
556348-7163
Ordinarie Ledamot

Å. Broné Konsultservice AB
556835-0986
Ordinarie ledamot

Nysätra Jurist- & Kontorsservice AB
556235-8233
SuppleantAzzam Advokatbyrå AB
556927-8269
Suppleant


Broné Holding AB
556831-4701
Suppleant

Advokatfirman Peter Wanhainen AB
556214-5812
SuppleantSEFF
Speedwaysportens förareförening
Ordförande

Integritetspolicy

Advokatbyrån arbetar för att säkerställa att Din integritet skyddas. Vi har därför en policy som fastställer hur Dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller advokatbyråns klienter och anställda.

Integritetspolicy PDF-Fil

Vem ansvarar för Dina personuppgifter?

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag gentemot våra klienter. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, personnummer, telefonnummer och adress.

Vem har tillgång till Dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörd personal inom bolaget, vilka har tecknat ett sekretessavtal. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla information om Ditt ärende, exempelvis polis, åklagare, försäkringsbolag, myndigheter osv.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig Dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför advokatbyrån.